X

Chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định hỏi về nội dung liên quan đến chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135.

Trả lời
 • Tung Anh8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  Thông tư số 02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miên núi – Giai đoạn 2006-2010 được ban hành là do tính đặc thù của dự án xây dựng nhỏ lẻ, ở vùng sâu, vùng xa và ở các xã đặc biệt khó khăn. Trong quá trình thực hiện, do các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình thay đổi, nên trong khi chưa có văn bản hướng dẫn về quản lý đầu tư xây dựng thực hiện theo chương trình 135 nêu trên, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1044/BXD-KTXD ngày 23/5/2014 hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng Chương trình 135.

  Đối với trường hợp Ban Dân tộc tỉnh Bình Định đề nghị tại văn bản số 93/BDT-TTr ngày 17/3/2015 thì căn cứ vào Thông tư số 02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 và các quy định hiện hành để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Ủy Ban dân tộc để hướng dẫn thực hiện.

  Nguồn: Công văn 879/BXD-KTXD, ngày 23/04/2015

  Nguồn: Bộ xây dựng