X

Công chức làm công việc quản lý hành chính có liên quan đến lĩnh vực xây dựng có yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề?

Tôi hiện đang công tác tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long được phân công phụ trách thẩm định các công trình xây dựng cơ bản. Tôi xin hỏi Bộ Xây dựng: Công việc thẩm định hồ sơ các công trình xây dựng cơ bản có được xem là hoạt động xây dựng không? Theo quy định tại khoản 3 điều 1 của Thông tư 12/2009/TT-BXD thì “Cá nhân là công chức đang làm công việc quản lý hành chính Nhà nước thì không được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng”. Tuy nhiên, theo Thông tư 17/2016/2016 thì không quy định vấn đề nêu trên mà đối tượng quy định tại khoản 3 điều 1 là: “Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam”. Như vậy công chức làm công việc quản lý hành chính có liên quan đến lĩnh vực xây dựng có yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp không?

Trả lời
 • Kiều Hà8 tháng trước

  Sau khi xem xét, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

  Công chức, viên chức nhà nước thực hiện thẩm định thì không yêu cầu chứng chỉ hành nghề. Năng lực thẩm định được quy định ở yêu cầu năng lực về vị trí việc làm của công chức theo quy định của Pháp luật về công chức, viên chức.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng
   

  Nguồn: Bộ xây dựng