X

Định mức cọc khoan nhồi

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Hiện nay tôi đang làm dự án cầu vượt Xuân Phương trong đó có định mức cho công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào cuội, sỏi sạn theo mã hiệu AC.32700 trong định mức 1776/BXD-VP. Đến thời điểm tháng 5/2014 toàn bộ công tác khoan cọc khoan nhồi trong định mức 1776/BXD-VP đã đã được thay thế bằng định mức quy định trong Quyết định 588/QĐ-BXD, tuy nhiên không có định mức cho công tác này? Vậy cho tôi hỏi hiện giờ định mức cho công tác này được áp dụng theo quy định nào?

Trả lời
  • Pham Duy Anh9 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung), đây là quyết định sửa đổi bổ sung. Trong Quyết định số 588/QĐ-BXD không có “Công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào cuội, sỏi sạn”, thì trong quá trình xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình được áp dụng “Công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào cuội, sỏi sạn, mã hiệu AC.32700” trong định mức 1776/QĐ-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. Trường hợp định mức trên không phù hợp với yều cầu kỹ thuật, đều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể của công trình để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng công trình, thì chủ đầu tư tổ chức lập, điều chỉnh cho phù hợp theo quy định của pháp luật.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng