X

Đơn giá đo vẽ bản đồ

Theo đơn giá đo vẽ bản đồ, thành phần công việc của công tác khống chế đo vẽ: Toàn bộ từ khâu chọn điểm đo góc, đo cạnh, tính toán bình sai lưới tam giác nhỏ, đường chuyền kinh vĩ, đường chuyền toàn đạc, thủy chuẩn đo vẽ. Theo tôi được hiểu đơn giá đo vẽ bản đồ đã bao gồm toàn bộ công việc khống chế mặt bằng, độ cao để đo vẽ hoàn chỉnh bản đồ. Nếu công trình cần gắn kết với mốc quốc gia mới cần bổ sung đường chuyền cấp 1, 2, thủy chuẩn để dẫn từ mốc quốc gia về công trình. Tại đơn vị nơi tôi làm việc có nhiều ý kiến cho rằng khi đo vẽ bản đồ áp dụng đơn giá đo vẽ bản đồ + đường chuyền cấp 2, thủy chuẩn kỹ thuật (bản đồ sửa chữa, nâng cấp công trình rộng khoảng 0,5ha). Vậy xin quý Bộ giải thích giúp tôi việc áp dụng đơn giá khi đo vẽ bản đồ?

Trả lời
  • mrbalick8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc lập dự toán cho các hạng mục công trình cần được xây dựng trên cơ sở đơn giá các định mức tương ứng, phù hợp với bản chất, công nghệ, điều kiện thi công, loại và cấp công trình.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng