X

Áp dụng định mức ván khuôn trong xây dựng công trình

Năm 2015, phòng Kinh tế thị xã được UBND thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai  giao làm chủ đầu tư triển khai thực hiện kiên cố kênh mương 2 công trình thủy lợi.

Theo hồ sơ thiết kế dự toán đã được duyệt, thành phần công tác ván khuôn để thi công bê tông tường kênh  được tính toán là ván khuôn tường đối với kênh có mặt cắt ngang hình chữ nhật ( khẩu độ kênh Bkênh x Hkênh = (0,4 x 0,6)m; chiều dày bê tông δ = 0,08m) tương ứng với mã hiệu định mức  AF.82111-Ván khuôn thép tường (tra theo định mức công bố kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/12/2011 về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng).

Tuy nhiên khi cơ quan thanh tra của tỉnh thực hiện thanh tra (Thanh tra tỉnh Gia Lai) đã xác định: Công tác ván khuôn bê tông tường kênh tra theo mã hiệu định mức là AF.82611 – Ván khuôn thép mái bờ kênh mương (Tra theo định mức ban hành kèm theo Quyết định số: 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng). Đồng thời xuất toán phần kinh phí chênh lệch giữa hai định mức AF.82111 và AF.82611.

Để thực hiện quản lý chi phí dự án đầu tư đúng theo quy định tại Nghị định số: 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Tôi xin hỏi: Với loại hình kênh, kết cấu bê tông cốt thép, mặt cắt kênh hình chữ nhật như trên thì công tác ván khuôn bê tông tra theo Mã hiệu định mức AF.82111 – Ván khuôn thép tường; hay mã hiệu định mức AF.82611- Ván khuôn thép mái bờ kênh mương?

Trả lời
 • Quang Lê Minh8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

  Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, việc vận dụng các định mức dự toán được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công. Đối với công tác đổ bê tông tường kênh mương có mặt cắt ngang hình chữ nhật (khẩu độ kênh Bk x Hk = 0.4m x 0.6m ; chiều dày bê tông là 0.08m), trong quá trình xác định chi phí xây dựng, thì vận dụng định mức mã hiệu AF.82111 để xác định chi phí cho công tác này.

  Trường hợp định mức trên không phù hợp với yều cầu kỹ thuật, đều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể của công trình để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng công trình, thì chủ đầu tư tổ chức lập, điều chỉnh cho phù hợp theo quy định của pháp luật.

  Vụ Kinh tế xây dựng

   

  Nguồn: Bộ xây dựng