X

Thanh, quyết toán chi phí nhà tạm tại hiện trường

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Bạn đọc Trần Thị Thảo Ly ở địa chỉ email: thaoly27683@yahoo.com hỏi về việc thanh, quyết toán chi phí nhà tạm tại hiện trường.

Trả lời
 • Dương Ngọc Hà9 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì dự toán chi phí xây dựng bổ sung (bù giá) không bao gồm chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công. Do đó, việc tính chi phí nhà tạm vào dự toán chi phí xây dựng bổ sung (bù giá) để thanh, quyết toán công trình là không phù hợp quy định.

  Nguồn : Văn bản Số: 2585/BXD-KTXD ngày 16/10/2014
   

  Nguồn: Bộ xây dựng