X

Phân loại công trình xây dựng

Chúng tôi được chỉ định thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công một dự án đê kè biển của tỉnh Nam Định, dự án này gồm 2 hạng mục công trình: Hạng mục kè mỏ giữ bãi và hạng mục đường cứu hộ phòng chống lụt bão, hạng mục kè mỏ giữ bãi thì là loại công trình thủy lợi rồi, còn tuyến đường cứu hộ chì chúng tôi còn băn khoăn không biết nên phân loại và tính chi phí tư vấn thế nào.

– Tuyến đường này không nằm trong quy hoạch giao thông và không có xe ô tô qua lại thường xuyên, các chỉ tiêu kỹ thuật cuả tuyến đường như chiều rộng mặt đường, lớp bê tông mặt đường cũng không theo quy định thiết kế của đường ô tô.

– Nhiệm vụ chính của tuyến đường cứu hộ phòng chống lụt bão là vận chuyển vật tư thiết bị, nhân lực, hậu cần đảm bảo phương châm 4 tại chỗ trong quá trình phòng chống lụt bão. Tuyến đường này được nâng cấp chia làm 2 đoạn: đoạn 1 trên cơ sở tuyến bờ kênh cũ và đoạn 2 là đoạn bờ kênh kết hợp đường làng.

Như vậy việc phân loại công trình cho tuyến đường này là loại công trình gì? khi tính chi phí thiết kế bản vẽ thi công tuyến đường cứu hộ này thì tra theo loại công trình thủy lợi hay loại công trình giao thông là đúng?

Trả lời
 • Huyền Kyubi8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

  Công trình đường cứu hộ phòng chống lụt bão thuộc loại công trình giao thông. Các chi phí tư vấn của công trình này xác định theo loại công trình giao thông.

  Vụ Kinh tế Xây dựng
   

  Nguồn: Bộ xây dựng