X

Thẩm tra nhiệm vụ khảo sát xây dựng

Tôi đang công tác tại Trung tâm Quy hoạch và kiểm định chất lượng công trình xây dựng Quảng Ngãi. Tôi có một thắc mắc xin quý Bộ giải đáp như sau: Hiện nay có một số đơn vị thuê chúng tôi thẩm tra nhiệm vụ và dự toán khảo sát địa hình, địa chất. Tuy nhiên theo Khoản 3 điều 13 Nghị định 46/2015 quy định về thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát và không nói gì về thẩm tra nhiệm vụ khảo sát. Trong trường hợp này thì về phía Trung tâm có được phép thẩm tra nhiệm vụ khảo sát không?

Trả lời
  • Huyền Kyubi8 tháng trước

    Về vấn đề này, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

    Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn không quy định việc thẩm tra nhiệm vụ khảo sát. Tuy nhiên, theo Khoản 37 Điều 3 Luật Xây dựng: “Thẩm tra là việc kiểm tra, đánh giá về chuyên môn của tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng đối với những nội dung cần thiết trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư xây dựng làm cơ sở cho công tác thẩm định”. Vì vậy, trong trường hợp cần thiết chủ đầu tư quyết định việc thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra nhiệm vụ khảo sát xây dựng làm cơ sở cho việc phê duyệt./.

    Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng