X

Áp dụng định mức thi công hạng mục dầm mái kè

Tôi hiện đang công tác tại Ban quản lý dự án khắc phục thiên tai. Ban quản lý dự án khắc phục thiên tai của chúng tôi đang được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng giao nhiệm vụ quản lý một số dự án, trong quá trình quản lý dự án chúng tôi có vướng mắc trong việc vận dụng định mức của Bộ Xây dựng trong tính toán đơn giá ván khuôn và bê tông dầm mái kè, kính mong Bộ Xây dựng hướng dẫn, cụ thể như sau:

Kết cấu mái kè dự án là dầm bằng bê tông cốt thép trong xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn (kích thước dầm: rộng 30cm x dày 40cm, dọc theo tuyến kè cứ 20m có một dầm). Dự toán đã được duyệt và đơn giá đề xuất cho hạng mục bê tông dầm mái kè, ván khuôn dầm mái kè, cốt thép dầm mái kè áp dụng định mức kèm theo Quyết định 1776/QĐ-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng: Bê tông dầm mái kè áp dụng mã hiệu định mức AF12310 trong đó bỏ máy vận thăng; ván khuôn dầm mái kè áp dụng mã hiệu định mức AF.82100 trong đó bỏ gỗ chống và máy vận thăng; cốt thép dầm mái kè áp dụng mã hiệu định mức AF.61511 với f<10 và AF.61521 AF.61120 với f<18.

Trong quá trình triển khai Thanh tra Sở Xây dựng đã tiến hành thanh tra dự án Gia cố đê, kè biển Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng và kết luận việc vận dụng định mức theo dự toán được duyệt, cũng như đơn giá trong hồ sơ đề xuất và đơn giá trúng thầu của nhà thầu là không đúng gây lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản vì đó là các mã hiệu định mức áp dụng cho dầm giằng nhà và đề nghị áp dụng theo định mức bê tông móng (AF.11210), ván khuôn móng (AF82511), cốt thép móng (AF.61110 với f<10 và AF.61120 với f<18).

Theo quan điểm của chúng tôi, dầm mái kè có kích thước nhỏ 30×40 và thi công trên điều kiện mái dốc m=4 (từ cao trình +0,00 lên đến cao trình +4,70) là rất khó khăn nên công việc tương đương dầm giằng nhà không thể áp dụng theo định mức móng đồng thời trong quá trình vận dụng các mã hiệu định mức dầm giằng để phù hợp thực tế chúng tôi đã bỏ máy vận thăng và gỗ chống. Mặt khác, định mức dầm giằng này đã xây dựng cho chiều cao trung bình ≤4m nghĩa là ở chiều cao 0m, 1m, 2m, 3m hay 4m đều có thể vận dụng định mức này nên việc lập của tư vấn, trình phê duyệt của Ban quản lý, phê duyệt của Chủ đầu tư và đề xuất của nhà thầu là hợp lý.

Để giúp chủ đầu tư quản lý tốt nguồn vốn nhà nước đầu tư cho các dự án của tỉnh cũng như để rút kinh nghiệm cho các dự án triển khai tiếp theo chúng tôi kính mong Bộ Xây dựng giải đáp giúp chúng tôi việc vận dụng định mức cho hạng mục bê tông dầm mái kè, ván khuôn dầm mái kè, cốt thép dầm mái kè theo mã hiệu định mức nào là hợp lý.

Trả lời
 • Huyền Kyubi8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  Nội dung văn bản hỏi không nêu rõ thời điểm phê duyệt dự án, dự toán hạng mục bê tông dầm mái kè, do đó Bộ Xây dựng không có cơ sở để đưa ra căn cứ pháp lý áp dụng định mức cho thi công hạng mục trên. Tuy nhiên, theo nguyên tắc áp dụng định mức đã được quy định tại các Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng qua các thời kỳ (Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình) thì:

  – Đối với công tác xây dựng đã có trong hệ thống định mức xây dựng được công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công hoặc yêu cầu kỹ thuật của công trình thì chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức tư vấn được điều chỉnh những định mức đó cho phù hợp để áp dụng cho công trình.

  – Đối với các công tác xây dựng mới chưa có trong hệ thống định mức xây dựng đã được công bố thì chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức tư vấn căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức do Bộ Xây dựng hướng dẫn để xây dựng định mức hoặc áp dụng các định mức xây dựng tương tự ở các công trình khác

  Theo nội dung văn bản hỏi thì công tác bê tông dầm mái kè áp dụng định mức bê tông xà dầm giằng (mã hiệu AF.12310) trong đó bỏ máy vận thăng; công tác ván khuôn dầm mái kè áp dụng định mức ván khuôn tường, cột vuông, chữ nhật, xà dầm, giằng (mã hiệu AF.82100) trong đó bỏ gỗ chống, máy vận thăng; công tác cốt thép dầm mái kè áp dụng định mức cốt thép xà dầm, giằng và cốt thép móng (mã hiệu AF.61511, AF.61521, AF.61120). Nếu việc áp dụng định mức như đã nêu phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công, yêu cầu kỹ thuật của công trình thì việc áp dụng định mức này là không trái quy định của pháp luật.

  Vụ Kinh tế Xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng