X

Thanh toán khối lượng thép cho công trình

 Yêu cầu kỹ thuật cho thép dùng làm cốt trong công tác bê tông, chúng tôi – Ban Quản lý các dự án ĐTXD chuyên ngành nông nghiệp Kiên Giang áp dụng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1651-1:2008 và TCVN 1651-2:2008. Khi thí nghiệm thép nếu có sai lệch về khối lượng và kích thước trong phạm vi cho phép theo Bảng 2 của hai tiêu chuẩn nêu trên thì Ban Quản lý mới cho phép đưa vào công trình.

Tuy nhiên, việc thanh toán khối lượng thép như thế nào thì tôi còn lúng túng không biết thanh toán theo thực tế hay thanh toán theo đường kính danh nghĩa. Để việc nghiệm thu, thanh toán thép đúng theo quy định, tôi xin hỏi Bộ Xây dựng như sau:

Hiện nay, thép xây dựng có độ sai lệch về khối lượng so với đường kính thép danh nghĩa, thường độ sai lệch theo chiều hướng âm. Theo tiêu chuẩn TCVN 1651:2008 cho phép sai số khối lượng với tỉ lệ nhất định. Vậy để thanh toán khối lượng thép cho công trình thì phải thanh toán khối lượng thực tế hay thanh toán theo đường kính danh nghĩa của thép?

Trả lời
 • Sơn Bùi Ngọc8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

  TCVN 1651-1,2,3:2008-Thép cốt bê tông-Thép thanh tròn trơn-Thép thanh vằn-Lưới thép hàn được ban hành hoàn toàn tương đương với ISO 6935-1,2,3:1992, JIS 3112:2004 và GB 1499:1998, thay thế cho các điều quy định đối với thép cốt bê tông nhóm C1 của TCVN 1651:1985, TCVN 6285:1997, TCVN 6286: 1997.

  Bởi vậy nhà thầu thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng phải tuân thủ các tiêu chuẩn này.

  1. Theo quy định tại khoản 5 của TCVN 1651-1:2008 “Phần 1-Thép thanh tròn trơn” thì “Kích thước, khối lượng 1m chiều dài và sai lệch cho phép được nêu trong bảng 2. Theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua, có thể sử dụng các thanh thép tròn trơn có đường kính danh nghĩa khác với đường kính nêu trong bảng 2. Khi có sự thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua, sai lệch cho phép về khối lượng có thể được thay thế bằng dung sai đường kính”. Bởi vậy, nếu cốt thép có đường kính danh nghĩa d sai lệch do chế tạo trong phạm vi sai số cho phép thì được phép sử dụng và thanh toán theo đường kính danh nghĩa.

  Thí dụ: nếu thép cốt có đường kính danh nghĩa là 11,95 thì được phép sử dụng và thanh toán khối lượng với d=12.

  2. Theo quy định tại khoản 5 của TCVN 1651-2:2008 thì “Kích thước, khối lượng 1m chiều dài và sai lệch cho phép được nêu trong bảng 2. Theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua, có thể sử dụng các thanh thép vằn có đường kính danh nghĩa khác với đường kính nêu trong bảng 2”. Khác với thép thanh tròn trơn, sai lệch cho phép về khối lượng không được thay thế bằng dung sai đường kính. Lưu ý, cũng như đối với thép thanh tròn trơn thì nếu cốt thép thanh vằn có đường kính danh nghĩa sai lệch do chế tạo vượt quá sai số cho phép thì không được phép sử dụng vào công trình kể cả khi có sự thỏa thuận giữa nhà sản xuất với người mua nhà thầu thi công xây dựng.

  Thí dụ: Thép cốt có đường kính danh nghĩa là 11,95 thì được phép sử dụng nhưng thanh toán khối lượng chỉ với d=11,95.

  Trung tâm Thông tin

  Nguồn: Bộ xây dựng