X

Công ty 100% vốn nhà nước đầu tư dự án xây trụ sở công ty có phải thành lập Ban quản lý dự án?

Tôi đang nghiên cứu thủ tục đầu tư xây dựng để triển khai xây dựng trụ sở công ty, cụ thể là Công trình Đầu tư xây dựng trụ sở công ty Nhà nước (công ty tôi là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, Bộ là chủ sở hữu). Công trình này là công trình dân dụng, cấp III, dự án nhóm C (theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP). Nguồn vốn từ nguồn vốn khấu hao, xây dựng cơ bản, vốn đầu tư phát triển của công ty và các nguồn vốn hợp pháp khác do công ty huy động (với nguồn vốn này thì tạm thời tôi đang quy nguồn vốn để xây trụ sở vào là “vốn Nhà nước ngoài ngân sách”).

Vậy tôi xin hỏi, công ty tôi có phải thành lập ban quản lý dự án để quản lý dự án xây dựng trụ sở không? Có nhất thiết phải thuê tư vấn quản lý dự án không? Công ty tôi có được sử dụng bộ máy quản lý của công ty để tự quản lý dự án không? Nếu tự quản lý dự án thì cần những điều kiện gì?

Trả lời
 • Tung Anh8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý xây dựng có ý kiến như sau:

  Công ty là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thì theo quy định của pháp luật xây dựng hiện hành, nếu công ty đầu tư xây dựng các dự án thì không được thành lập Ban quản lý dự án (trừ trường hợp dự án nhóm A có công trình cấp đặc biệt hoặc có công nghệ cao) mà phải thuê Ban quản lý dự án có đủ điều kiện năng lực do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước thành lập hoặc thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực để quản lý thực hiện dự án.

  Trường hợp nếu sửa chữa, cải tạo công trình đang sử dụng có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng thì được sử dụng bộ máy chuyên môn của công ty để kiêm nhiệm quản lý dự án.


  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng