X

Điều chỉnh giá vật liệu xây dựng

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Qua Báo điện tử Chính phủ, Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 634/PC-TTPA ngày 13/12/2013 của bạn đọc Lê Thị Lan ở địa chỉ email lethilan451@gmail.com hỏi về nội dung liên quan đến việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng.

Trả lời
  • Huyền Kyubi9 tháng trước

    Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 được tính cho khối lượng thi công xây lắp từ năm 2007 chịu ảnh hưởng của biến động giá vật liệu xây dựng làm tăng (giảm) chi phí xây dựng công trình ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu. Do vậy đối với trường hợp trong thư bạn hỏi, nếu hợp đồng được ký kết sau thời điểm Thông tư số 09/2008/TT-BXD có hiệu lực, hiện đang triển khai thi công thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên thực hiện theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

    Nguồn: Bộ xây dựng