X

Năng lực của tổ chức trong hoạt động xây dựng

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Khoản 5, Điều 77 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 quy định: “Các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì kể từ ngày 1/3/2016 phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định này”. Quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thiết kế trong đó có công trình năng lượng (công nghiệp) cấp IV, Ban quản lý dự án công trình xây dựng Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ đã yêu cầu nhà thầu phải đủ điều kiện đảm bảo được xếp là tổ chức tư vấn thiết kế hạng III trở lên theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Do hiện nay chưa có thông tư hướng dẫn về việc ban hành chứng chỉ hoạt động xây dựng theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, nên để chứng minh nhà thầu đủ điều kiện bảo đảm được xếp là tổ chức tư vấn thiết kế hạng III theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Ban quản lý dự án công trình xây dựng Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ yêu cầu nhà thầu cấp các tài liệu chứng minh: Chứng chỉ hành nghề thiết kế và Quyết định bổ nhiệm của các nhân sự kèm theo hợp đồng hoặc văn bản xác nhận của chủ đầu tư để chứng minh nhà thầu đủ điều kiện thiết kế hạng III.

Tuy nhiên, có nhà thầu chỉ chứng minh là đơn vị tư vấn thiết kế đã được công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên Website của Bộ Xây dựng ngày 30/10/2015 là được thiết kế công trình công nghiệp cấp II.

Ban quản lý dự án công trình xây dựng Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ xin hỏi: Đơn vị tư vấn thiết kế đã được công bố thông tin trên Website của Bộ Xây dựng được thiết kế công trình công nghiệp cấp II có tương đương tổ chức thiết kế công trình công nghiệp hạng III theo quy định của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 không?

Trả lời
  • Sơn Bùi Ngọc9 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng trả lời như sau:

    Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị đinh số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ và Khoản 1 Điều 31 của Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng, việc công ty tư vấn đã đăng tải thông tin đủ năng lực thiết kế công trình công nghiệp cấp II là đủ điều kiện năng lực để thực hiện thiết kế công trình công nghiệp cấp III.


    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng