X

Điều chỉnh giá nhiên liệu theo quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng

Qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Xây dựng nhận được phiếu chuyển văn bản số 438/TTĐT-TTPA ngày 05/07/2012 của công dân Nguyễn Hoàng Dũng ở địa chỉ email Ctycpxd304@gmail.com hỏi nội dung liên quan đến việc điều chỉnh giá nhiên liệu theo quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng.

Trả lời
  • mrbalick8 tháng trước

    Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

    Đối với hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng, trong hợp đồng các bên thống nhất sử dụng máy phát điện chạy dầu thay thế điện lưới (do công trình thi công ở vùng không có điện) thì được điều chỉnh giá nhiên liệu của máy phát điện theo quy định của Thông tư.

    Vụ Kinh tế Xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng