X

Xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp

Gói thầu có giá trên 20 tỷ nhưng cần triển khai ngay để tránh gây cản trở giao thông và ô nhiễm môi trường thì có được phép vừa thiết kế vừa thi công và lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu thông thường khi chưa có thiết kế bản vẽ thi công – dự toán được phê duyệt hay không? Do tính chất gói thầu cần phải khẩn trương thực hiện ngay nên cấp thẩm quyền là UBND thành phố chỉ đạo theo cách nêu trên thì có phù hợp hay không?

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà8 tháng trước

    Sau khi xem xét, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Đối với xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp, tại Khoản 2 Điều 130 Luật Xây dựng quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý thực hiện xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp được tự quyết định trình tự khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng phù hợp với yêu cầu về tình trạng khẩn cấp. Do vậy, người có thẩm quyền quản lý xây dựng công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp được quyền quyết định về trình tự thực hiện dự án và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.


    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng