X

Quyết toán gói thầu xây lắp

Công ty A (là Công ty mẹ – Công ty Nhà nước) được giao làm chủ đầu tư dự án. Công ty A giao cho 1 xí nghiệp trực thuộc Công ty (hoạch toán phụ thuộc Công ty mẹ) thực hiện 1 gói thầu xây lắp trong tổng thể các gói thầu này (dự án 600 tỷ đồng, gói thầu giao cho xí nghiệp là 70 tỷ đồng). Khi giao khoán cho xí nghiệp có biên bản thương thảo hợp đồng và hợp đồng giao khoán. Theo hợp đồng, đơn giá giao khoán là đơn giá cố định và không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện dự án. Cấu thành nên đơn giá cố định này có cả lãi định mức 5,5% (công trình dân dụng). Giờ gói thầu đã thực hiện xong, làm quyết toán thì kiểm toán độc lập (do công ty mẹ thuê) có ý kiến là quyết toán theo đơn giá hóa đơn, thực thu thực chi và không được thanh toán 5,5% lãi định mức cho xí nghiệp nữa. Hợp đồng giữa xí nghiệp và Công ty không có tính pháp lý vì xí nghiệp không có chức danh pháp lý riêng, không có mã số thuế riêng. Xin hỏi, trường hợp này nên giải quyết như thế nào? Kiểm toán có ý kiến như vậy có đúng không?

Trả lời
  • Pham Duy Anh8 tháng trước

    Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng trả lời bà Thủy như sau:

    Vệc ký hợp đồng giao khoán cho xí nghiệp trực thuộc tổng công ty phải được sự chấp thuận của bên giao thầu, giá cả do các bên thỏa thuận phù hợp với yêu cầu công việc, giá hợp đồng và quy chế của tổng công ty.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng