X

Áp dụng định mức khoan khảo sát

Theo định mức khảo sát kèm theo Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng tại Chương III về công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn quy định:

– Khoan không ống chống nhân công và máy thi công nhân hệ số 0,85.

– Lỗ khoan rửa bằng dung dịch sét nhân công và máy thi công nhân hệ số 1,05.

Vậy chiều sâu hố khoan khảo sát đê là 7-10m đã khoan rửa bằng dung dịch sét rồi có phải dùng chống ống hay không, nghĩa là đơn giá nhân công, máy thi công chỉ nhân với 1,05 hay vừa nhân với hệ số 1,05 và lại nhân với 0,85?

Trả lời
  • mrbalick8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc có dùng ống chống hay không đối với công tác khoan khảo sát nêu trong văn bản hỏi căn cứ vào phương án kỹ thuật khảo sát cụ thể của công trình. Trường hợp khoan phải dùng chống ống theo phương án kỹ thuật khảo sát thì bạn áp dụng hệ số định mức nhân công và máy cho phù hợp.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng