X

Thẩm quyền thẩm định dự án

Cơ quan tôi là Bưu điện tỉnh Long An, trực thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Cơ quan tôi đang đầu tư một dự án xây mới nhà Bưu điện huyện (tổng mức đầu tư 4 tỷ đồng).

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 25 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Tổng công ty quyết định đầu tư thì cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng sẽ thẩm định thiết kế, dự toán.

Hiện nay, Tổng công ty giao cho Bưu điện tỉnh Long An quyết định đầu tư dự án, vậy dự án trên có được chuyển cho Sở Xây dựng tỉnh Long An thẩm định không?

Trả lời
 • Tung Anh8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng thì đối với công trình xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng. Theo đó, đối với dự án xây dựng mới nhà Bưu điện có tổng mức đầu tư 4 tỷ thì chỉ cần lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

  Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, công trình xây dựng mới nhà Bưu điện nói trên do Bưu điện tỉnh Long An quyết định đầu tư dự án thì thẩm quyền thẩm định thuộc Sở Xây dựng tỉnh Long An thực hiện.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng