X

Giá nhân công trong dự toán xây dựng công trình

Qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 295/PC-TTCP ngày 06/6/2014 của bạn đọc Nguyễn Văn Phượng ở địa chỉ email phuongqldacl@gmail.com hỏi về nội dung liên quan đến việc giá nhân công trong dự toán xây dựng công trình.

Trả lời
 • Pham Duy Anh8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại khoản 1, Điều 15 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì giá nhân công được xác định trên cơ sở tính đúng, tính đủ tiền lương nhân công và phù hợp với mặt bằng thị trường lao động phổ biến của từng khu vực, tỉnh theo từng ngành nghề cần sử dụng. Theo đó trường hợp giá nhân công trong dự toán xây dựng công trình đã phù hợp với mặt bằng giá nhân công thực tế trên thị trường tại từng khu vực và đảm bảo đúng quy định của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng thì không phải điều chỉnh nữa.

  Vụ Kinh tế Xây dựng
  Nguồn: Công văn 2562/BXD-KTXD ngày 14/10/2014

  Nguồn: Bộ xây dựng