X

Lập dự toán xây dựng công trình

Qua hòm thư điện tử, Trung tâm Thông tin đã nhận được câu hỏi của Sở giao thông vận tải Kon Tum ở địa chỉ email sgtvt_kt@… hỏi về nội dung liên quan đến việc lập dự toán xây dựng công trình.

Trả lời
 • Sơn Bùi Ngọc8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  1. Về định mức công tác sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn: Khi áp dụng định mức sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn không phải tính chiết giảm hao phí lao động cho công việc sản xuất, gia công vật liệu làm ván khuôn. Tùy từng công tác ván khuôn mà có mức hao phí lao động cho công việc sản xuất, gia công vật liệu làm ván khuôn khác nhau.

  2. Về nhóm nhân công: Nhân công làm cống, hào kỹ thuật, rãnh thu nước thải sinh hoạt dưới vỉa hè của dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông là nhân công xây dựng đường giao thông thuộc nhóm II ngành 8 bảng lương A1 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

  3. Về giá nhân công: Bộ Xây dựng đã có văn bản số 551/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ. Đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum nghiên cứu nội dung văn bản trên để thực hiện việc điều chỉnh chi phí nhân công cho phù hợp.

  Nguồn: Bộ xây dựng