X

Lập bản vẽ hoàn công công trình

Công trình khởi công trước thời điểm ngày 01/07/2015 (tức thời điểm có hiệu lực của Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015), nhưng đến nay mới hoàn thành một số hạng mục và hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Vậy tôi xin hỏi, ở thời điểm hoàn thành (hiện nay), khi hoàn công công trình sẽ sử dụng mẫu dấu hoàn công được quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 hay sử dụng mẫu dấu hoàn công được quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016?

Trả lời
 • mrbalick1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

  Căn cứ Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Thông tư số 10/2013/TT-BXD) và Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Thông tư số 26/2016/TT-BXD) thì Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành do mình thi công. Riêng các bộ phận công trình bị che khuất phải được lập bản vẽ hoàn công hoặc được đo đạc xác định kích thước, thông số thực tế trước khi tiến hành công việc tiếp theo.

  Đối với các hạng mục công trình bị che khuất đã hoàn thành thi công trước ngày Thông tư số 26/2016/TT-BXD có hiệu lực thì việc lập bản vẽ hoàn công thực hiện theo quy định của Thông tư số 10/2013/TT-BXD. Các hạng mục công trình hoàn thành thi công sau ngày Thông tư số 26/2016/TT-BXD có hiệu lực thì việc lập bản vẽ hoàn công thực hiện theo quy định của Thông tư số 26/2016/TT-BXD.

  Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng