X

Ký hợp đồng ủy thác quản lý dự án vào thời điểm nào?

Theo quy định tại Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 sửa đổi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, tại Khoản 8, Điều 1 quy định “Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng”. Như vậy có thể hiểu: Đối với dự án có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng, chủ đầu tư phải thuê Ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án khu vực thực hiện quản lý dự án. Tôi muốn hỏi, thời điểm nào chủ đầu tư ký kết hợp đồng với Ban quản lý dự án để thực hiện công tác quản lý dự án? Lúc mới có chủ trương, sau khi có quyết định phê duyệt dự án, sau khi có quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hay sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp?

Trả lời
  • Tung Anh1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Trường hợp ủy thác thực hiện quản lý dự án, chủ đầu tư có thể tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng ủy thác với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực sau khi có quyết định phê duyệt dự án.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng