X

Chỉ định thầu có được vượt dự toán xây dựng?

Căn cứ Luật Đấu thầu và Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chỉ định thầu có được phép vượt dự toán xây dựng công trình được duyệt không?

Trả lời
 • Kiều Hà1 năm trước

  Về vấn đề này, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Việc chỉ định thầu thực hiện theo Điều 54, Điều 55, Điều 56 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

  Giá hợp đồng trong trường hợp chỉ định thầu không được vượt giá gói thầu hoặc dự toán công trình được duyệt.

  Vụ Kinh tế Xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng