X

Căn cứ xác định thời gian thực hiện hợp đồng

Theo quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp thường ghi thời gian thực hiện hợp đồng là “xxx ngày” (ví dụ: 30 ngày, 50 ngày, …). Vậy “ngày” đó có tính Chủ nhật hay không? Có được hiểu “ngày” trong các quyết định nêu trên là “ngày làm việc” theo Nghị định 37/2015/NĐ-CP hay không?

Trả lời
 • Tung Anh1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng trả lời như sau:

  Đối với trường hợp công dân hỏi, cần căn cứ hồ sơ thầu để xem xét. Trường hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu có nội dung nào chưa rõ thì nhà thầu đề nghị chủ đầu tư, bên mời thầu làm rõ.

  Quy trình giải quyết kiến nghị thực hiện theo Điều 92 Luật Đấu thầu.

  Cục Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng