X

Có bắt buộc ký, đóng dấu bản vẽ trước khi thi công?

Bản vẽ thiết kế trước khi phát hành để thi công có cần ký và đóng dấu phê duyệt không? Nếu cần thì thực hiện theo hướng dẫn nào?

Trả lời
  • Pham Duy Anh8 tháng trước

    Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Bản vẽ thiết kế phát hành để triển khai thi công xây dựng công trình đã được đóng dấu thẩm định của cơ quan có thẩm quyền và đồng thời bản vẽ thiết kế này là một bộ phận không tách rời của hợp đồng thi công xây dựng công trình. Bản vẽ trước khi phát hành để đề nghị thẩm định thiết kế đã quy định việc chủ đầu tư phải ký và đóng dấu.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng