X

Quyết toán hợp đồng trọn gói khi thay đổi thiết kế

Gói thầu tôi tham gia được mời thầu cả công việc thiết kế của nhà thầu, thi công và lắp đặt theo hình thức đấu thầu rộng rãi, hợp đồng được ký kết là hợp đồng trọn gói. Trong quá trình thực hiện, nhà thầu đã đề xuất tối ưu hóa phương án thiết kế trong hồ sơ mời thầu (không thay đổi quy mô, mục tiêu của gói thầu) và đã được tư vấn giám sát chấp thuận. Kết quả của việc điều chỉnh/tối ưu hóa phương án thiết kế là đã giảm một số khối lượng theo biểu khối lượng của hợp đồng đã ký. Tôi xin hỏi, khi hợp đồng không quy định cách xử lý trong trường hợp này thì theo quy định hiện hành, nhà thầu có được quyết toán theo đúng giá trị hợp đồng đã ký hay phải căn cứ khối lượng thi công thực tế?

Trả lời
  • mrbalick1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Việc điều chỉnh phương án thiết kế cần bảo đảm hiệu quả kinh tế, yêu cầu về chất lượng, mục tiêu tiến độ của dự án và phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt.

    Cục Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng