X

Quỹ đất dành để xây nhà ở xã hội

Hiện tại đơn vị tôi đang chuẩn bị triển khai thi công Dự án chung cư cao tầng tại Thái Nguyên. Theo Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội: Phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội. Vậy tôi xin hỏi quý Bộ: Dự án của đơn vị tôi có diện tích đất là 1.500m2, Diện tích xây dựng tầng hầm 1.475m2, diện tích xây dựng sàn tầng nổi 1.100m2. đơn vị tôi sẽ phải nộp 20% quỹ nhà ở xã hội trên phần diện tích nào? Diện tích đất hay diện tích xây dựng phẩn nổi?

Trả lời
 • Pham Duy Anh1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản có ý kiến trả lời như sau:

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Nhà ở năm 2014, khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thì chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất từ 10 ha trở lên, tại các đô thị từ loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại 3 trở lên thì phải dành 20% tổng diên tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội; trường hợp bố trí quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội không phù hợp với quy hoạch của địa phương hoặc có bố trí nhưng không đủ quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định nêu trên thì UBND cấp tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận; trường hợp dự án có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha thì chủ đầu tư được lựa chọn một trong ba hình thức hoặc dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội hoặc chuyển giao quỹ nhà ở tương đương với giá trị quỹ đất 20%, hoặc nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

  Đề nghị công dân nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện, trường hợp còn những vướng mắc cụ thể về dự án Chung cư cao tầng tại Thái Nguyên thì đề nghị liên hệ với Sở Xây dựng tại địa phương để đuợc hướng dẫn cụ thể.


  Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

  Nguồn: Bộ xây dựng