X

Áp dụng loại hợp đồng xây dựng nào?

Trong quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng triển khai một số dự án khắc phục hậu quả lụt, bão, bảo đảm giao thông bước 1 (công trình khẩn cấp phải áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn nhà thầu theo Điều 22 Luật Đấu thầu), Ban QLDA chúng tôi có một số vướng mắc như sau: Theo quy định, chi phí tư vấn xây dựng được xác định theo tỷ lệ % của chi phí xây dựng; do tính chất công trình phải xử lý khẩn cấp, vừa thiết kế vừa thi công nên chi phí xây dựng và chi phí tư vấn chưa được xác định chính xác trong quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng. Theo quy định tại Điều 62 Luật Đấu thầu, đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản thì áp dụng hình hợp đồng hợp đồng trọn gói. Vậy xin hỏi, các gói thầu tư vấn đối với các công trình khắc phục hậu quả lụt, bão, bảo đảm giao thông bước 1 áp dụng loại hợp đồng trọn gói có hợp lý không? Nếu không hợp lý thì áp dụng loại hợp đồng nào?

Trả lời
 • Huyền Kyubi1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Giá hợp đồng xây dựng và điều kiện áp dụng được quy định chi tiết tại Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

  Chủ đầu tư căn cứ tình hình, điều kiện thực tế của dự án và quy định của pháp luật để áp dụng loại hợp đồng cho phù hợp.


  Cục Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng