X

Thanh toán chi phí dự phòng trong hợp đồng xây dựng

Bên tôi có ký hợp đồng xây dựng với hình thức hợp đồng trọn gói. Trong đó giá gói thầu bao gồm cả tiền dự phòng, nhưng số tiền dự phòng đó nhà thầu không phân bổ vào đơn giá gói thầu mà chỉ tính tổng vào một mục, nhưng hợp đồng đã ký thì giá gói thầu tính luôn tiền dự phòng. Trường hợp này tôi xin hỏi có thanh toán luôn tiền dự phòng đó có được không?

Trả lời
 • Kiều Hà1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vị công việc phải thực hiện.

  Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên.

  Cục Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng