X

Quản lý đầu tư xây dựng công trình

Tôi công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện nay cơ quan tôi có gói thầu xây lắp sử dụng vốn vay ODA, dự án do Bộ VHTTDL và Ủy ban nhân dân 05 tỉnh làm chủ đầu tư (UBND tỉnh làm chủ đầu tư gói thầu phát sinh trên địa bàn tỉnh). Gói thầu đấu thầu rộng rãi trong nước. Giá gói thầu được duyệt 100 tỷ đồng, giá trúng thầu sau đấu thầu 70 tỷ đồng. Hợp đồng ký trọn gói. Vậy tôi xin hỏi, số tiền 30 tỷ tiết kiệm do đấu thầu chúng tôi có được sử dụng đầu tư cho hạng mục phát sinh ngoài hợp đồng không? Nếu được thì cơ quan, đơn vị nào quyết định?

Trả lời
 • mrbalick1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Việc quản lý đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo Luật Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn. Việc quản lý và sử dụng vốn vay ODA thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  Trường hợp sử dụng vốn dư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định phù hợp với quy định pháp luật có liên quan.

  Cục Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng