X

Hồ sơ chứng chỉ hoạt động xây dựng đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp

Tôi đang muốn làm hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Tôi được hướng dẫn từ Sở Xây dựng tại địa phương là chuẩn bị hồ sơ theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP, trong đó có yêu cầu tại Điều 55, Khoản b nêu rằng: “Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải là bản được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định và phải có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam”. Tôi có liên hệ với Đại sứ quán nước tôi học tập và được cấp bằng, nhưng họ thông tin lại là họ đã dừng việc cấp hợp pháp lãnh sự cho văn bằng từ 2016. Họ có nói là theo Thông tư 20/2015 Bộ Tư pháp, Điều 6 thì văn bằng tốt nghiệp không thuộc diện yêu cầu hợp pháp lãnh sự.

Như vậy tôi có bắt buộc phải làm thủ tục này không hay chỉ cần xác nhận từ Trung tâm công nhận văn bằng, Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục đào tạo là được.

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Theo quy định tại điểm b Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP thì “đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải là bản được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định và phải có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam”. Do đó, việc công chứng, chứng thực thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng thực.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng 

    Nguồn: Bộ xây dựng