X

Điều kiện mua văn phòng, sàn thương mại hình thành trong tương lai

Tôi dự định mua một lô văn phòng hình thành trong tương lai thuộc dự án khu phức hợp chung cư cao tầng. Trong quá trình tìm hiểu về việc cấp Giấy chứng nhận của khu văn phòng trong nhà chung cư, tôi nhận được các thông tin khác nhau như, việc cấp Giấy chứng nhận cho khu văn phòng hoặc sàn thương mại sẽ chỉ được cấp cho chủ đầu tư trước và chủ đầu tư có quyền chuyển nhượng cho người mua. Hay thông tin, chủ đầu tư có thể ký kết hợp đồng mua bán văn phòng hình thành trong tương lai với người mua và khi đủ điều kiện cấp sổ thì chủ đầu tư làm sổ cho người mua với thủ tục giống như đối với căn hộ. Ngoài ra, tôi còn được chủ đầu tư tư vấn về việc các sản phẩm trong dự án như sàn thương mại, văn phòng là một phần của công trình hình thành trong tương lai được phép đưa vào kinh doanh theo Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành, nên người mua có thể ký hợp đồng mua bán và làm sổ giống như căn hộ bao gồm cả việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, hay bảo lãnh… Tôi xin hỏi, vậy việc cấp Giấy chứng nhận cho khu vực văn phòng hay thương mại có giống với việc cấp Giấy chứng nhận cho căn hộ hay không? Người mua chỉ cần ký hợp đồng mua bán văn phòng hình thành trong tương lai để khi dự án đủ điều kiện thì sẽ được cấp sổ có đúng không? Quy định về việc mua bán các khu vực văn phòng, thương mại có giống như căn hộ không? Có phải có bảo lãnh, hợp đồng mẫu được đăng ký, thông báo của Sở Xây dựng về đủ điều kiện bán hay không?

Trả lời
 • Nam1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản có ý kiến trả lời như sau:

  Về việc mua bán bất động sản hình thành trong tương lai, tại Khoản 1, Điều 54 Luật Kinh doanh bất động sản quy định: “Chủ đầu tư dự án bất động sản có quyền bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai”.

  Tại Khoản 1, Điều 55 quy định điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lại được đưa vào kinh doanh bao gồm: “Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà”.

  Như vậy, chủ đầu tư dự án bất động sản có quyền bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai (bao gồm cả văn phòng, sàn thương mại) nếu chủ đầu tư được bán theo quyết định chủ trương đầu tư dự án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản.

  Còn các quy định của Luật Kinh doanh bất động sản về việc chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh và việc bảo lãnh trong bán, cho thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai (quy định tại Khoản 2, Điều 55 và Điều 56) chỉ áp dụng đối với khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

  Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các loại hình bất động sản này:

  Theo quy định tại Khoản 3, Điều 19 Luật Kinh doanh bất động sản thì “Bên mua nhà, công trình xây dựng, các căn hộ, phần diện tích trong nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

  Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với bất động sản nói chung và bất động sản là văn phòng, sàn thương mại nói riêng phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

  Do vậy, nếu cần hướng dẫn chi tiết về việc cấp Giấy chứng nhận, đề nghị công dân liên hệ Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

  Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

  Nguồn: Bộ xây dựng