X

Không quy định số nhân sự tối thiểu trong Ban Quản lý dự án

Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Nghị định 42/2017/NĐ-CP về năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng như tổ chức quản lý dự án, tổ chức tư vấn giám sát,… thì các tổ chức này phải có đủ năng lực của người đứng đầu và các cá nhân tham gia cũng như số lượng người để tham gia để quản lý được dự án nhóm A, nhóm B hoặc nhóm C. Tuy nhiên, Nghị định 100/2018/NĐ-CP không quy định số lượng người tối thiểu trong các tổ chức để tham gia các dự án nhóm A, nhóm B hoặc nhóm C. Tôi xin hỏi, vậy đối với dự án giao thông nhóm A có tổng mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng mà chỉ cần tổ chức quản lý dự án có một giám đốc quản lý dự án và một cán bộ quản lý dự án có đủ năng lực là đủ để quản lý được hay phải cần tối thiểu bao nhiêu người để quản lý và số người tối thiểu đó giờ được quy định ở văn bản pháp lý nào? Tương tự như vậy cho tổ chức tư vấn giám sát?

Trả lời
 • Sơn Bùi Ngọc1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Theo quy định tại Khoản 20, Khoản 30, Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, để thực hiện việc tư vấn quản lý dự án nhóm A thì tổ chức phải đáp ứng điều kiện năng lực và được cấp chứng chỉ năng lực về tư vấn quản lý dự án hạng I phù hợp với loại công trình thực hiện.

  Pháp luật về xây dựng hiện hành không quy định số lượng nhân sự tối thiểu của tổ chức mà tùy thuộc vào số lượng dự án thực hiện và quy mô, tính chất của dự án, tổ chức phải bố trí số lượng nhân sự phù hợp đáp ứng yêu cầu công việc.

  Đối với trường hợp tổ chức giám sát thi công xây dựng thì phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Khoản 4, Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và Khoản 20, Khoản 33, Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng