X

Chuyên ngành cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

1. Tôi đã được cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng 2 không xác định thời gian nhưng đã hết hạn theo Thông tư 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Tôi đã thi sát hạch đạt yêu cầu và đã làm hồ sơ xin cấp lại nhưng không được cấp với lý do chuyên môn được đào tạo chưa phù hợp. Vậy xin hỏi quý Bộ, chuyên ngành học “Hệ thống điện” có được cấp chứng chỉ định giá xây dựng không? Tại sao? 

2. Theo Thông tư 08/2018/TT-BXD đối với chứng chỉ định giá xây dựng thì các ngành học: Kinh tế kỹ thuật hoặc chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến xây dựng công trình. Vậy xin hỏi: Kinh tế kỹ thuật là ngành gì? Chuyên ngành kỹ thuật liên quan đến xây dựng bao gồm những ngành nào?

Trả lời
  • Tung Anh1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Theo quy định Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD thì chuyên môn phù hợp để cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng là chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kinh tế kỹ thuật hoặc chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến xây dựng công trình. Chuyên ngành hệ thống điện nếu không liên quan đến xây dựng công trình thì không thuộc chuyên môn phù hợp để cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng 

    Nguồn: Bộ xây dựng