X

Chỉ làm công việc theo chứng chỉ hành nghề

Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP, chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình thủy điện có được phép làm chủ trì thiết kế công trình thủy lợi (công trình xây dựng đập và hồ chứa nước) không? Nghị định số 42/2017/NĐ-CP chỉ có 6 lĩnh vực được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng, trong đó chứng chỉ thiết kế điện – cơ điện công trình, vậy người có chứng chỉ này có được làm chủ trì công trình cơ khí không?

Trả lời
 • mrbalick8 tháng trước

  Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thì cá nhân được hành nghề hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước theo nội dung quy định ghi trên chứng chỉ; được hành nghề thẩm tra các nội dung công việc phù hợp tương ứng với lĩnh vực ghi trên chứng chỉ; có nghĩa vụ hành nghề đúng với lĩnh vực, phạm vi hoạt động ghi trên chứng chỉ hành nghề được cấp. Do đó, để được làm chủ trì thiết kế công trình thủy lợi thì cá nhân phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình thủy lợi.

  Cá nhân có chứng chỉ hành nghề thiết kế điện – cơ điện công trình thì được làm chủ trì thiết kế điện – cơ điện của thiết kế xây dựng công trình.


  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng