X

Vấn đề phát sinh trong thương thảo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chúng tôi là chủ đầu tư xây dựng trụ sở của công ty, quá trình tổ chức thực hiện đấu thầu và lựa chọn nhà thầu đến nay, chúng tôi đã lựa chọn được nhà thầu trúng thầu và đang trong quá trình thương thảo hợp đồng. Tuy nhiên trong quá trình thương thảo hợp đồng có phát sinh các vấn đề xin nhờ Viện Kinh tế xây dựng giải đáp giúp, cụ thể như sau:

– Theo quy định trong HSMT chúng tôi quy định:

+ Về hình thức hợp đồng là: Hợp đồng trọn gói.

+ Về khối lượng thừa thiếu (nhà thầu đề nghị khi lập HSDT) so với tiên lượng mời thầu, chúng tôi yêu cầu nhà thầu lập thành bảng riêng và không tính trong đơn dự thầu.

– Quá trình thương thảo hợp đồng chúng tôi yêu cầu nhà thầu giải trình khối lượng thừa thiếu nêu trong HSDT của nhà thầu trúng thầu. Nhà thầu đã tiến hành giải thích và làm rõ khối lượng thừa thiếu này. Quá trình giải thích và làm rõ chúng tôi và nhà thầu phát hiện khối lượng thừa thiếu theo đề xuất của nhà thầu nêu trong HSDT có sự tăng lên hoặc giảm xuống theo từng khoản mục công việc, ngoài ra nhà thầu còn đề xuất thiếu các khoản mục công việc thi công chưa đưa vào HSDT. Từ thực tế đó, căn cứ theo yêu cầu của HSMT về hình thức hợp đồng (Hợp đồng trọn gói) và các quy định của pháp luật liên quan khi thực hiện ký kết hợp đồng trọn gói nên chúng tôi thực hiện xác định giá hợp đồng như sau: Giá hợp đồng bao gồm: Giá trúng thầu (khối lượng theo tiên lượng mời thầu và giá chào thầu của nhà thầu) + Giá trị khối lượng thừa thiếu theo đề xuất của nhà thầu nêu trong HSDT + Giá trị khối lượng thừa thiếu phát hiện trong quá trình thương thảo hợp đồng không có trong đề xuất của nhà thầu nêu trong HSDT Việc xác định giá hợp đồng theo hình thức hợp đồng trọn gói của chúng tôi như vậy có đúng quy định của pháp luật hay không? Vì quá trình ký hợp đồng trọn gói hai bên A và B phải xác định được rõ khối lượng, chất lượng, tiến độ… của công việc. Rất mong Viện Kinh tế xây dựng giúp tôi làm sáng tỏ vấn đề nói trên.

 
Về vấn đề này, Viện Kinh tế Xây dựng có ý kiến trao đổi như sau:

Vấn đề bạn hỏi đã được qui định tại Điều 48 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, theo đó “Đối với công việc xây lắp, trước khi ký kết hợp đồng, các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt, nếu nhà thầu (bao gồm cả nhà thầu được chỉ định thầu) hoặc chủ đầu tư phát hiện bảng khối lượng công việc bóc tách từ thiết kế chưa chính xác…..”. Như vậy, việc xác định giá hợp đồng như đề xuất của bạn là đúng với quy định của pháp luật. Tuy nhiên cần lưu ý:
– Trong trường hợp việc điều chỉnh giá trị khối lượng chào thừa/thiếu làm vượt giá trúng thầu thì cần báo cáo người quyết định đầu tư để theo dõi, kiểm soát đảm bảo cho việc tăng chi phí của gói thầu không làm vượt tổng mức đầu tư dự án được duyệt.

– Trường hợp việc điều chỉnh giá trị khối lượng chào thừa/thiếu không làm vượt giá trúng thầu thì chủ đầu tư tự quyết định làm cơ sở để ký hợp đồng với nhà thầu.

 

Phòng Cơ chế chính sách – Viện Kinh tế Xây dựng

Nguồn: Bộ xây dựng

 

 

Trả lời