X

Nguyên tắc thanh toán hợp đồng trọn gói

Công ty A ký hợp đồng trọn gói với công ty B về việc thi công hệ thống điện động lực cho dây chuyền công nghệ. Tuy nhiên, trong quá trình thi công hệ thống điện phát hiện công suất một số động cơ tăng so với công suất động cơ do thiết kế tính toán (các động cơ công suất tăng của thiết bị do gói thầu khác mua sắm). Tư vấn thiết kế, giám sát lập biên bản xác nhận việc tăng công suất động cơ và cần thiết phải điều chỉnh hệ thống cáp điện và tủ điều khiển cho các động cơ này phù hợp với công suất động cơ. Tôi xin hỏi, theo quy định của hợp đồng trọn gói, công ty B có được thanh toán phát sinh phần cáp điện và tủ điện do thay đổi công suất động cơ hay không? Công ty A ký với công ty B về việc thi công hệ thống đường ống phôi thao của dây chuyền công nghệ, hình thức hợp đồng trọn gói. Để bảo đảm tiến độ hợp đồng, nhà thầu đã chế tạo và lắp đặt hệ thống đường ống phôi thao theo thiết kế được phê duyệt. Tuy nhiên, có một số phôi thao khi kết nối với thiết bị phải chỉnh sửa (do thiết bị mua sắm của gói thầu khác sai khác kích thước lắp đặt so với thiết kế). Vậy trong trường hợp này nhà thầu có được thanh toán phần phát sinh do phải điều chỉnh phôi thao trên không?

Trả lời
 • mrbalick1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Đối với hợp đồng xây dựng, giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

  Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên.

  Cục Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng