X

Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng

Tôi đang kiểm tra hồ sơ quyết toán của một dự án thi công cầu có hạng mục cọc khoan nhồi theo thiết kế bản vẽ thi công có đường kính D=1.0m, dài 40m; biện pháp thi công được duyệt sử dụng ống vách dẫn hướng D=1.1m, dài 8m, thực tế đã thi công xong đúng như bản vẽ thiết kế. Khi tính toán khối lượng bê tông quyết toán tôi và nhà thầu tính như sau: Nhà thầu tính bê tông cọc chia làm 2 phần (phần bê tông nằm trong phạm vi ống vách 1.1m thì tính đường kính cọc 1.1m; phần bê tông còn lại tính đường kính 1.0m); tôi chỉ tính bê tông cọc theo bản vẽ thi công là 1.0m. Vậy cho tôi hỏi, cách tính bê tông nào là đúng?

Trả lời
 • Sơn Bùi Ngọc1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Việc xác định dự toán xây dựng công trình của dự án được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về các bộ định mức, đơn giá của các công tác có liên quan.

  Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký giữa các bên, không trái với quy định tại hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng đó.

  Cục Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng