X

Mẫu nội quy đính kèm Thông tư số 02/2016/TT-BXD về quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Chúng tôi là chủ đầu tư một dự án chung cư tại Quận 7, TPHCM, hiện chưa mở bán. Chúng tôi đang soạn thảo nội quy nhà chung cư. Theo Điều 8 mẫu nội quy đính kèm Thông tư 02/2016/TT-BXD: “Chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào nhà chung cư nếu có hành vi vi phạm các quy định của Bản nội quy này hoặc vi phạm quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra”. Vậy nếu chúng tôi tự quy định trong bản nội quy mức phạt tiền đối với cư dân vi phạm nội quy có phù hợp không? Có quy định bắt buộc nào về mức phạt tiền này không và chúng tôi có thể đính kèm nội quy vào hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ hay không?

Trả lời
 • Dương Ngọc Hà8 tháng trước

  Sau khi xem xét, Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản có ý kiến như sau:

  1. Về Mẫu nội quy đính kèm Thông tư số 02/2016/TT-BXD

  Bản nội quy ban hành kèm theo Thông tư 02 là bản nội quy mẫu để chủ đầu tư, Hội nghị nhà chung cư tham khảo khi xây dựng bản nội quy cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng tòa nhà-chung cư, cụm nhà chung cư. Trong đó các hành vi nghiêm cấm đã được quy định tại Điều 11 của Luật Nhà ở và Điều 35 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. Các hành vi khác sẽ do Hội nghị nhà chung cư xem xét quyết định.

  Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc quy định các hành vi vi phạm và mức tiền xử phạt đối với các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Do vậy, việc tự quy định mức phạt tiền trong bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư là trái với quy định của pháp luật.

  2. Theo quy định tại khoản 3 Điều 9 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chungcư ban hành kèm theo Thông tư số 02 thì khi chưa tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu, Chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư và đính kèm hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ và công bố công khai bản nội quy này tại khu vực nhà sinh hoạt cộng đồng, sảnh thang và khu vực lễ tân của tòa nhà chung cư. Như vậy, Thông tư số 02 không có quy định yêu cầu đính kèm Bản nội quy trong hợp đồng đặt cọc mua bán.

  Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

  Nguồn: Bộ xây dựng