X

Thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Giấy chứng nhận khoá học đào tạo kiến thức bất động sản của tôi được cấp từ năm 2011 đến nay có còn hiệu lực để nộp hồ sơ sát hạch nữa không? Tôi phải nộp hồ sơ sát hạch ở đâu? Cơ quan nào có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết?

Trả lời
 • Tung Anh1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản có ý kiến trả lời như sau:

  Luật Kinh doanh bất động sản và Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng không quy định về việc phải có Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản thì mới được dự thi sát hạch. Mặt khác, tại Điều 10 của Thông tư số 11/2015/TT-BXD quy định hồ sơ đăng ký dự thi trong đó có 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có). Vì vậy, Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học được cấp từ năm 2011 có thể nộp kèm theo hồ sơ đăng ký dự thi hoặc không cần nộp.

  Tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 11/2015/TT-BXD quy định: Người có nhu cầu cấp chứng chỉ được đăng ký dự thi sát hạch trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này cũng quy định: Từ ngày 01 tháng 01 hàng năm, Sở Xây dựng các địa phương nhận đơn đăng ký dự thi sát hạch của thí sinh (theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư này). Sở Xây dựng căn cứ vào số lượng thí sinh đã đăng ký dự thi và tình hình thực tế của địa phương để tổ chức kỳ thi. Vì vậy, cá nhân muốn đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có thể nộp đơn đăng ký dự thi tại các Sở Xây dựng trên phạm vi toàn quốc.

  Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

  Nguồn: Bộ xây dựng