X

Công tác sản xuất lắp dựng ván khuôn cọc

Hiện tại công ty chúng tôi thi công gói thầu ép cọc bê tông cốt thép, trong hợp đồng không có công tác san gạt làm bãi đúc cọc. Vậy tôi xin hỏi trong trường hợp này thì công tác sản xuất lắp dựng ván khuôn cọc được tính 3 mặt hay chỉ tính 2 mặt?

Trả lời
  • Nam8 tháng trước

    Sau khi xem xét, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc sản xuất lắp dựng ván khuôn cọc bê tông cốt thép thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng