X

Ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công

Công ty A làm chủ đầu tư xây dựng công trình trị có giá lớn hơn 5tỷ đồng và có hợp đồng với công ty B làm tư vấn quản lý dự án. Vậy cho hỏi công ty B có được ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công đối với công trình này không?

Trả lời
  • Huyền Kyubi1 năm trước

    Về vấn đề này, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

    Trong trường hợp này Công ty B được ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công với chủ đầu tư (Công ty A).

    Vụ Kinh tế Xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng