X

Điều chỉnh công việc có phải ký phụ lục hợp đồng?

Công ty tôi ký hợp đồng sửa chữa công trình có nội dung công việc: Lắp dựng 1.000 m2 giàn giáo để thi công với giá trị 10.000.000 đồng. Biện pháp thi công này nhà thầu đề xuất và được công ty chấp nhận ký hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nhà thầu đề xuất lắp sàn thao tác thay thế lắp dựng giàn giáo, khối lượng sàn thao tác chỉ còn lại 200 m2 là đủ cho việc thi công. Tôi xin hỏi, việc thay đổi này có phải ký phụ lục hợp đồng không? Công ty và nhà thầu có phải điều chỉnh lại nội dung công việc và xem xét đến giá trị thanh quyết toán không?

Trả lời
  • Huyền Kyubi1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký giữa các bên, không trái với quy định tại hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng đó.

    Cục Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng