X

Khối lượng không thể hiện trên bản vẽ hoàn công sẽ bị giảm trừ?

Công ty tôi vừa thực hiện xong một dự án xây lắp theo hình thức hợp đồng trọn gói. Dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng thiết kế được duyệt theo hợp đồng đã ký. Trong quá trình thi công xây dựng công trình có khối lượng phát sinh, phát giảm so với khối lượng hợp đồng mà 2 bên đã ký kết. Nhưng trong quá trình làm hồ sơ hoàn công cán bộ kỹ thuật bên tôi quên hoàn công một số bản vẽ. Khi kiểm toán vào để kiểm tra công trình đã giảm trừ khối lượng do không thể hiện trên bản vẽ hoàn công (những khối lượng này bên tôi có thi công và được chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát xác nhận). Tôi xin hỏi, xử lý vấn đề này như thế nào? Kiểm toán giảm trừ khối lượng như thế có đúng hay không?

Trả lời
 • Nam1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

  Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên.

  Nhà thầu thi công có trách nhiệm lập bản vẽ thi công, hoàn công theo quy định.

  Cục Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng