X

Căn cứ quyết toán hợp đồng xây dựng có phát sinh công việc

Ngày 22/12/2014, công ty tôi ký hợp đồng thi công nhà máy chế biến gỗ MDF Kiên Giang. Ngày 17/1/2015, công ty chúng tôi ký một phụ lục phát sinh hạng mục mới thuộc công trình. Phụ lục này là một phần của hợp đồng đã ký trước đó. Đến nay, khi chúng tôi quyết toán các công trình thì có nhiều đầu mục công việc phát sinh lớn hơn 20% khối lượng hợp đồng. Theo hợp đồng đã được ký, phần việc phát sinh lớn hơn 20% khối lượng hợp đồng, hai bên thỏa thuận lại đơn giá. Tuy nhiên chủ đầu tư không đồng ý với lý do đã ký phụ lục phát sinh ngày 17/1/2015 và bắt buộc toàn bộ các khối lượng công việc đều chiếu theo phụ lục đó. Tôi xin hỏi, chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán như vậy có đúng không? Có văn bản nào hướng dẫn thực hiện trong trường hợp này không?

Trả lời
  • Nam8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu.


    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng