X

Thủ tục xét cấp chứng chỉ hành nghề hạng I

 Hiện tại tôi đang sử dụng Chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc do Sở Xây dựng TPHCM cấp, hạn sử dụng đến ngày 08/8/2019. Nay tôi muốn chuyển sang chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng I ngay thì tôi phải làm thủ tục ở đâu và hồ sơ gồm những gì, hiện tại tôi đang sống và làm việc ở quê nhà TP. Đà Nẵng.

Trả lời
 • Pham Duy Anh1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam đã quy định cụ thể về điều kiện năng lực hành nghề hoạt động xây dựng, thủ tục và hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề. Đề nghị công dân Hồ Cường nghiên cứu thực hiện.

   

  CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

  Nguồn: Bộ xây dựng