X

Phạm vi hành nghề của chứng chỉ xây dựng

Tôi đã được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công trình dân dụng và công nghiệp, vậy, tôi có được thi công công trình này không?

Trả lời
 • Dương Ngọc Hà1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Nếu cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 thì hãy đối chiếu tại Khoản 3, Điều 49 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng để biết phạm vi hoạt động của Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

   

  Nguồn: Bộ xây dựng