X

Thủ tục điều chỉnh công việc trong hợp đồng

Công ty chúng tôi trúng thầu 1 gói thầu xây lắp quy mô nhỏ (chào hàng cạnh tranh), hợp đồng trọn gói. Công trình được Sở Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư muốn thay đổi một số công việc trong hợp đồng như thay vật liệu ốp lát từ đá Granite tự nhiên sáng đá Granite nhân tạo, bổ sung một số khối lượng công việc dự toán tính thiếu và giảm khối lượng một số công việc khác không làm thay đổi kết cấu công trình. Đơn vị thi công cùng chủ đầu tư, tư vấn giám sát và đơn vị thiết kế đã nghiệm thu phần khối lượng điều chỉnh bổ sung và lập thành dự toán phần điều chỉnh bổ sung với giá trị không làm tăng giá gói thầu ban đầu đã ký kết. Tôi xin hỏi nếu bổ sung tăng giảm không làm vượt quá giá trị gói thầu đã ký thì thực hiện như thế nào? Việc lập dự toán điều chỉnh bổ sung có cần thẩm định qua Sở Xây dựng trước khi chủ đầu tư phê duyệt lại giá gói thầu không, hay chỉ cần đơn vị tư vấn lập dự toán xong là chủ đầu tư phê duyệt lại giá gói thầu luôn?

Trả lời
 • Huyền Kyubi1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và theo quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

  Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng thực hiện theo Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

  Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

  Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.


  Cục Kinh tế xây dựng

   

  Nguồn: Bộ xây dựng