X

Nhà thầu thi công chứng minh năng lực thế nào?

Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có được tham gia thi công xây dựng gói thầu quy mô nhỏ trên 1 tỷ đồng không? Theo Khoản 2, Điều 10 Thông tư 17/2016/TT-BXD, “khi người phụ trách lĩnh vực chuyên môn của tổ chức có điều kiện năng lực phù hợp với lĩnh vực đó”, vậy cho tôi hỏi nhà thầu phải có tài liệu gì để chứng minh, và người phụ trách lĩnh vực chuyên môn là người như thế nào? Giám đốc hay là cán bộ kỹ thuật của công ty?

Trả lời
 • Dương Ngọc Hà1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động có ý kiến trả lời như sau:

  Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 113 Luật Xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng chỉ được nhận thầu thi công xây dựng, công việc phù hợp với điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của mình.

  Theo đó, trường hợp nhà thầu thi công chưa đủ điều kiện để cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì chứng minh năng lực của nhà thầu thông qua hợp đồng thi công xây dựng kèm theo biên bản nghiệm thu.

  Người phụ trách lĩnh vực chuyên môn là người chủ trì thực hiện công việc.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng