X

Áp dụng định mức bốc xếp, vận chuyển vật liệu lên cao

Dự án đang thi công Hợp đồng theo đơn giá cố định, hình thức giao thầu là chỉ định thầu. Khi thực hiện công tác quyết toán có xẩy ra tranh chấp về vấn đề khối lượng bốc xếp vật tư. Trong hợp đồng các công tác hoàn thiện không ghi độ cao, dùng chung 1 đơn giá để thanh toán cho toàn công trình, bù lại hợp đồng có thêm các công tác bốc xếp vật tư. Khối lượng bốc xếp theo ý kiến của Chủ đầu tư tính cho các công tác thi công ở độ cao 16m trở lên. Như vậy ý kiến này có đúng không? Nếu đúng thì chi phí bốc xếp từ độ cao 4m đến 16m nằm ở đâu trong khi chiết tính đơn giá không có chi phí vận thăng lồng hoặc cẩu tháp cho các công tác thi công từ độ cao 4m đến 16m?

Trả lời
  • Sau khi xem xét, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan.

    Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Chủ đầu tư sử dụng, vận dụng, tham khảo định mức xây dựng được công bố khi xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Khi lập dự toán xây dựng áp dụng định mức xây dựng được công bố, đối với các loại công tác xây dựng trong định mức không quy định độ cao như các công tác trát, láng, ốp,… nhưng khi thi công ở độ cao >16m thì sử dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao như hướng dẫn tại văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng.

    Cục Kinh tế xây dựng 

    Nguồn: Bộ xây dựng